PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

RAMAZAN PAKETİNDE VERGİ İNDİRİMİ?

 RAMAZAN PAKETİ VERİRSEM VERGİ İNDİRİMİ ALIRMIYIM?

Öncelikle Tüm Ordulu hemşehrilerimin ve islam aleminin Ramazan ayını kutlu yorum.Yardımlaşmanın ve  paylaşmanın doruğa cıktığı bu ayda  Mali idarede sosyal devlet misyonu gereği yapılacak Ramazan yardımları için vergi mükelleflerimize vergisel avantaşlar getirmiştir. Gelin bunlara kısaca göz atalım.

Hangi  Bağışlar vergi indirimine girer ?
 Gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddeleri vergi indirimine girer. Bu maddeler dışında yapılan bağışların bu kapsamda gider ve indirim olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Yapılan bağışların vergisel avantajından kimler faydalanabilir?
Bağışların gider yazılması Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinde ve  Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/6. maddesinde yer alıyor.  Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler ve Gelir Vergisi Beyannamesi veren Ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı(Kira), menkul sermaye iradı, sair kazanç elde eden şahıslar  vergi indiriminden faydalanabilir.

Bağışlar nereye yapılırsa gider olarak dikkate alınır?
Bağışların fakirlere yardım amacıyla Ana sözleşmelerinde, gıda bankacılığı yer alan ve   gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek veya vakıflar aracılığı ile yapılırsa gider olarak dikkate alınır.

Ben kendim fakirlere doğrudan bağış yapabilirmiyim?

İhtiyacı bulunanlara bu yardımların doğrudan bağışlanması durumunda gider kaydı yapılamaz. Dernek veya vakıf dışında başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak bağışlar da gider kaydedilmez.

Yapılan bağışı nasıl ve ne kadarını vergiden Düşerim?
Bağışların mutlaka bağışı yapan tarafından gıda bankacılığı faaliyeti olan dernek veya vakıf adına düzenlenen fatura ile belgelendirilmesi ve taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca kesilecek Faturada "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır" ibaresinin yer alması gerekmektedir.

 

 

Konuyu  bir örnekle açıklayalım isterseniz;

 Gelir vergisi Müklelefinin Vergi Matrahı                                          :100.000TL
Gıda bankaçılığı kapsamında KDV dahil bağışlanan mal bedeli       :  30.000 TL Bağış sonrası Kalan vergi matrahı                                                      :  70.000 TL

Bağış öncesi Ödenecek Gelir vergisi                                                  :  24.250TL

Bağışın vergi matrahından İndirim sonrası ödenecek Gelir  vergisi  :  16.150TL

Sağlanan Gelir  vergisi  avantajı                                                      :  8.100TL

Kurumlar vergisi mükellefi nin  vergi matrahı                                  :100.000TL
Gıda bankaçılığı kapsamında KDV dahil bağışlanan mal bedeli       :  30.000 TL
Bağış sonrası Kalan vergi matrahı                                                      :  70.000 TL

Bağış öncesi Ödenecek Gelir vergisi                                                  :  20.000TL

Bağışın vergi matrahından İndirim sonrası ödenecek vergi               :  14.000TL

Sağlanan Kurumlar vergisi  avantajı                                                :   6.000TL

Hepimize hayırlı ramazanlar diliyorum.

                                                                           Mali Müşavir Gökhan ŞAHİN