PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

30 HAZİRAN 2017 SON GÜN.YAPILANDIRMAYI KAÇIRMAYIN!!!

 TÜM KAMU BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GELDİ.

7020 sayılı  Kanun 27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlandı.Kanun hakkındaki şu soruların cevaplarını  gelin hep birlikte  okuyalım.

 

Hangi borçlarımı yapılandırabileceğim?

-31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç),

- 2017 yılına ilişkin olarak 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

 

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, 

31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları,

2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

- 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

- İlgili kanunları gereğince takip edilen 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları

-– Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları.

 

Ödemeyi nasıl ve kaç taksitte yapabilirim?

  Peşin veya taksitler hâlinde ödeme yapabilirsiniz.
–  İlk taksit ödeme süresi içerisinde peşin  ödeme yapılırsa, bu tutarlara  27 Mayıs 2017’den ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.  Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.
– – Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;
1) 6 eşit taksit için (1,045),
2) 9 eşit taksit için (1,083),
3) 12 eşit taksit için (1,105),
4) 18 eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödeneceksiniz. Başlangıçta 6 taksidi seçerseniz bunu 9 taksit şeklinde ödemeye dönüştermessiniz. Fakat başlanğıçta 9 taksit tercih etmenize rağmen bunu daha sonra 6 taksit veya peşine çevirebilirsiniz.

 

Ne zaman Başvuru yapabilirim?

30.06.2017 tarihine kadar yazılı olarak yapabilirsiniz.

 İlk ödemeyi ne zaman yapabilirim?

– Maliye Bakanlığı'na Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, İl Özel İdareleri'ne ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31.07.2017,
– Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise 31.08.2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Kasa, matrah arttırımı,işletme kayıtlarının düzeltimesi, davadan vazgeçme gibi düzenlemeler bu af kanununda varmı?

Hayır. Bu kanun sadece 31/03/2017 tarihine kadar kesinleşmiş mevcut borçların tahsiline ilişkin bir aftır.

                                                                       Mali Müşavir  Gökhan ŞAHİN