SGK DUYURU: 2024/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarının Kdv Mahsubu İle 26/04/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (18.04.2024)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 2024 yılı Nisan ayının ikinci haftasına denk gelen Ramazan Bayramı...
ayrıntılar için tıklayın


5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 65 Yayınlandı (18.04.2024)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden 2024 yılı birinci geçici vergi...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) Taslağı (16.04.2024)

MADDE 1- Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (BKK) 2 nci...
ayrıntılar için tıklayın


Sanayi Siciline Kayıtlı Firmalar Yıllık İşletme Cetvelini 30.04.2024 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekir (15.04.2024)

Değerli üyemiz, Sanayi sicil belgesi olan firmalar, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla...
ayrıntılar için tıklayın


Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararında Yapılan Değişiklikler (08.04.2024)

06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi...
ayrıntılar için tıklayın


Gelir Vergisi Beyanında Son Gün Bugün (5 Nisan 2024) (05.04.2024)

2023 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1 Mart – 5 Nisan 2024 (166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri...
ayrıntılar için tıklayın


GİB E-Beyanname: 03.04.2024 Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Mükelleflerine Önemli Duyuru (04.04.2024)

Başkanlığımız tarafından mükelleflerimize beyanname alınması işlemlerinde daha kaliteli hizmet sunulabilmesi, günümüz...
ayrıntılar için tıklayın


Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı (03.04.2024)

1.4.2024 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde...
ayrıntılar için tıklayın


GİB E-Beyanname Duyuruları (02.04.2024)

Beyannamelerini e-Beyanname sisteminden verecek olan mükelleflerimizin...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2024/4 - 2013/11 sayılı Genelgede değişiklik hk. (29.03.2024)

Bu şekilde sigortalılıkları yeniden başlatılmış olanların sigortalılıklarının başlatılmasına ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın


VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/166 (28.03.2024)

Tarih: 28/03/2024 Sayı: VUK-166/ 2024-4 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL...
ayrıntılar için tıklayın


Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışmasının Tamamlanması Hakkında Duyuru (28.03.2024)

28/03/2024 tarihli duyuruda, Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde 27/03/2024 Çarşamba günü saat 20:00 ile 28/03/2024...
ayrıntılar için tıklayın


Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışmasının Uzaması Hakkında Duyuru (28.03.2024)

27/03/2024 tarihli duyurumuz kapsamında, Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde 27/03/2024 Çarşamba günü saat 20:00 ile...
ayrıntılar için tıklayın


Yeni e-Beyan Sistemi Hakkında Duyuru (21.03.2024)

e-Beyan projesi kapsamında, beyanname alınması işlemlerinde daha kaliteli hizmet sunulması, günümüz teknolojisine ...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı: 5510 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Uygulaması (12.03.2024)

Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası kusurlu üçüncü kişi sıfatına haiz kişilerin...
ayrıntılar için tıklayın


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/4, K: 2023/6) (12.03.2024)

Hizmet alım işi nedeniyle yüklenici firmaya yapılan hak ediş ödemelerine yeni ihale kararı alınmadan, ek sözleşme...
ayrıntılar için tıklayın


5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8256) (12.03.2024)

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci...
ayrıntılar için tıklayın


Bazı Nace Kodlarında Güncelleme Yapıldı (07.03.2024)

İşverenlerin talepleri doğrultusunda nace kodlarında güncelleme yapılmıştır.
ayrıntılar için tıklayın


Şubat Ayı SGK Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar (07.03.2024)

Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna...
ayrıntılar için tıklayın


Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.03.2024)

6 Mart 2024 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32481 YÖNETMELİK...
ayrıntılar için tıklayın