Bağış ve Yardımların Kurum Kazancından İndirimine İlişkin Notlar (24.04.2024)

Kurumlar vergisi beyan dönemi, uzatma olmaması durumunda 30 Nisan akşamı sona erecek. Dolayısıyla beyan döneminin...
ayrıntılar için tıklayın


Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Nedir? (22.04.2024)

Kanunen kabul edilmeyen giderler, işletmelerin ticari faaliyetleri kapsamında çeşitli nedenlerle katlandıkları, vergi...
ayrıntılar için tıklayın


2023 Ekim-Aralık Döneminde Amortisman Kaybı (22.04.2024)

Değerli okurlar, bildiğiniz üzere, 2021’de enflasyon düzeltmesi şartları oluşmuş ancak Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici...
ayrıntılar için tıklayın


AYM Kararı Emisyon Primi Ek Vergi Davalarını Etkiler Mi? (22.04.2024)

Kamuoyunun sonucunu merakla beklediği davalardan birisi daha geçtiğimiz hafta Cuma günü karara bağlandı. Evet, tam da...
ayrıntılar için tıklayın


Enflasyon Muhasebesine Özet Bir Bakış (19.04.2024)

Enflasyon muhasebesi, bir şirketin finansal tablolarındaki parasal olmayan hesap kalemlerinin, finansal tabloların...
ayrıntılar için tıklayın


Ek Vergi İptal Talebi Reddedildi (19.04.2024)

Anayasa Mahkemesi Ek Vergi kararını açıkladı. Ek Vergi düzenlemesi Anayasaya uygun bulundu ve Anayasaya aykırılık iddiası...
ayrıntılar için tıklayın


İstirahat Eksik Gün Nedeni İse Bu Cezalar Neden Uygulanır? (19.04.2024)

Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı denetimde raporlu olan çalışanlarımızın 2 günlük ücretini ödemedik diye SGK...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Prim Ödemesi 1 Gün Gecikirse Ne Olur? (19.04.2024)

Sosyal güvenlik sistemimizin temel finansman kaynağını sigorta primleri oluşturmaktadır. Sistemin sürdürebilirliği...
ayrıntılar için tıklayın


Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Kurulma Esasları (19.04.2024)

Belirli ve Belirsiz süreli sözleşme olmak üzere işçi ve işveren arasında iki tür sözleşme yapılabilmektedir...
ayrıntılar için tıklayın


Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenliği Nasıl Olacak? (19.04.2024)

31 Mart seçimleriyle birlikte yeni seçilen belediye başkanları görevlerine başladı. Görevlerine başlayan belediye...
ayrıntılar için tıklayın


Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Eşik Değerler (18.04.2024)

Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği...
ayrıntılar için tıklayın


Emisyon Primleri İstisnası ve Sorunları (18.04.2024)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1-ç bendi ile anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıklarında...
ayrıntılar için tıklayın


Kurumlar Vergisi Beyan Döneminde Sayılı Günler (17.04.2024)

Kurumlar vergisi beyan döneminin sona ermesine sayılı günler kaldı. Beyan dönemi, uzatma olmazsa 30 Nisan akşamı sona...
ayrıntılar için tıklayın


Gümrük Birliği ve Steinmeier’in Ziyareti (16.04.2024)

Federal Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier 22-24 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye’de olacak. On yıldan beri...
ayrıntılar için tıklayın


Kasa Affından Faydalandıktan Sonra Adat Faizi Hesaplayanlar Nelere Dikkat Etmeli? (16.04.2024)

Kasa hesabında görülen şişkinlikler vergi incelemelerinde ilk dikkat çeken hususlardan biri. Genel olarak işletmelerin...
ayrıntılar için tıklayın


Enflasyon Muhasebesi Uygulamasında Karşılaşılan Zorluklar (16.04.2024)

Enflasyon, fiyatların zaman içinde artması anlamına gelir. Fiyat seviyeleri ne kadar hızlı artıyorsa enflasyon oranı...
ayrıntılar için tıklayın


Kurumlar Vergisinin Oranının Saptanması (16.04.2024)

Mart ayı gerçek kişilerin, Nisan ayı ise kurumların yıllık beyanname verme ayı. Bu ay, kurumlar ve tabii ki kurumlar...
ayrıntılar için tıklayın


''Kötüniyetli İşveren Tazminat Öder'' (16.04.2024)

ş güvencesinden yararlanmayan işçilerin iş sözleşmesinin işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedilmesi durumunda...
ayrıntılar için tıklayın


Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulaması (15.04.2024)

2017 yılında 6824 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga mükerrer 121. maddesinde yapılan yeniden düzenleme ile...
ayrıntılar için tıklayın


2023 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyanı Yaklaşırken Önemli Hatırlatmalar (15.04.2024)

Normal Hesap Dönemine sahip Kurumlar Vergisi Mükellefleri için beyan dönemi 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlamış...
ayrıntılar için tıklayın